Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., czyli Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest [Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy], z siedzibą w [Adres]. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [Adres e-mail] lub telefonicznie: [Numer telefonu].

2. Cele i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług oraz celów marketingowych, na podstawie udzielonej zgody oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Rodzaje Przetwarzanych Danych

Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, preferencje dotyczące usług.

4. Okres Przechowywania Danych

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z przepisami prawa.

5. Prawa Użytkowników

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

6. Udostępnianie Danych Osobowych

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji usług.

7. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Każda zmiana będzie publikowana na tej stronie.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z zasadami przetwarzania danych osobowych.